Kategória článkov: Stravovanie

Antioxidačná aktivita nápoja z trávy

Antioxidačná aktivita nápoja z trávy

Význam antioxidantov pre naše zdravie je pre odbornú verejnosť známy fakt už niekoľko desaťročí. Dokážu chrániť bunky pred poškodením voľnými radikálmi, ktoré sa v našom tele objavujú v procese metabolizmu, teda premeny látok  alebo vplyvom vonkajšieho prostredia. Významným zdrojom antioxidantov sú mnohé zdravé potraviny, ale hlavne čerstvá zelenina a ovocie. Podľa odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie by sme mali denne zjesť 5-9 porcií zeleniny a ovocia. ... Čítajte ďalej »

Zásadotvornosť nápojov

Znečistené životné prostredie a nevhodné stravovanie vedie k prekysleniu organizmu. Hlavne zloženie bežnej súčasnej stravy je výrazne „kyselinotvorné“, čo môže prispieť k narušeniu našej acido-bázickej rovnováhy. Preto aj zásadotvornosť nápojov ako takých naberá v dnešnej dobe na význame… Už v roku 1998 bol  v odbornom časopise Journal of Nutrition publikovaný článok, ktorý upozorňoval na nevyváženú stravu s prevahou bielkovín, ktorá podporuje produkciu kyselín v obličkách a nadmernú stratu ... Čítajte ďalej »

Enzymatická aktivita nápojov

Čo sú vlastne enzýmy? Aká je enzymatická aktivita nápojov a potravín? Enzýmy sú chemicky zložité látky a nachádzajú sa vo všetkých živých organizmoch. Okrem toho, že sú potrebné pre trávenie potravy, sú nevyhnutné aj pre metabolickú aktivitu buniek v tele. Pôsobia totižto ako katalyzátory – spúšťače a urýchľovače metabolických premien látok v tele, bez čoho by nemohol organizmus vôbec fungovať. Predstavte si, že ... Čítajte ďalej »

Chlorofyl v nápojoch

Zelené nápoje majú vysoký obsah chlorofylu Zelené nápoje získali svoje pomenovanie podľa farby, ktorá je dôsledkom vysokého obsahu zeleného rastlinného pigmentu – chlorofylu. Ak o kvalite benzínu vypovedá výška oktánového čísla, tak o kvalite zelenej stravy môže vypovedať množstvo chlorofylového pigmentu. Z iného pohľadu môžeme povedať, že ako je esenciálne pre živočíchov červené krvné farbivo, tak to je pre rastliny chlorofyl. ... Čítajte ďalej »

Nevinná obezita v živote človeka..

Nadváha a obezita je choroba! Svetová zdravotnícka organizácia nazerá na obezitu a nadváhu ako na celoživotné ochorenie. Definuje nadváhu a obezitu ako nadmerné alebo abnormálne hromadenie tuku, ktoré môže poškodiť zdravie. Obezita a nadváha predstavuje v celosvetovom meradle charakteristiky epidémie. Od roku 1980 sa počet obéznych ľudí zdvojnásobil! V roku 2011 bolo na svete viac ako 40 miliónov detí mladších ako 5 rokov s nadváhou! Detská obezita ... Čítajte ďalej »

Zelené potraviny a ako na ne..

Zelené potraviny a zelené nápoje sú veľmi dôležitou zložkou zdravej stravy Už od pradávna sa hovorí, že v jednote je sila. Možno sa budete čudovať, ale platí to aj pre naše telo. To sa totiž skladá z množstva buniek, ktoré sú súčasťou tkanív, orgánov – a všetko spolu tvorí súčasť celku – jedno telo. Každá jednotlivá bunka v tele má svoju úlohu, ktorá má ... Čítajte ďalej »

Zdravá výživa

Zdravá výživa a zdravie, kde treba začať? „Ste to, čo jete“ – poznáte toto rozšírené tvrdenie? Je na ňom mnoho pravdy. Naše zdravie je úzko spojené so stravovaním a kvalitou potravín. Zdravá výživa je najlepšou prevenciou, obranou i zbraňou. Z nedostatočnej alebo nesprávnej výživy pramení veľmi veľa zdravotných problémov a chronických ochorení. Najjasnejším príkladom je obezita, ktorá naberá v dnešnej dobe charakteristiky epidémie. Je spájaná ... Čítajte ďalej »