Archív pre značku: nadváha

Nevinná obezita v živote človeka..

Nadváha a obezita je choroba! Svetová zdravotnícka organizácia nazerá na obezitu a nadváhu ako na celoživotné ochorenie. Definuje nadváhu a obezitu ako nadmerné alebo abnormálne hromadenie tuku, ktoré môže poškodiť zdravie. Obezita a nadváha predstavuje v celosvetovom meradle charakteristiky epidémie. Od roku 1980 sa počet obéznych ľudí zdvojnásobil! V roku 2011 bolo na svete viac ako 40 miliónov detí mladších ako 5 rokov s nadváhou! Detská obezita ... Čítajte ďalej »